За партньори
 

Управление и обслужване

Ние сме водещa компания на пазара на инвестиции и управление на необслужвани вземания в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа.  Ние осигуряване пълната гама от услуги свързани с обслужването на портфeйли с просрочени взeмания и в т.ч. обслужване на портфейли и вземания на трети страни, управление на портфейли за наша сметка и за сметка на нашите партньори - институционални инвеститори.

Ние управляваме

Имаме готовност да осигурим инфраструктура, включваща повече от 300 специалисти за събиране на дългове в полза на нашите клиенти. Управляваме портфейли за независими инвеститори както и предлагаме услуги за събиране на вземания на трети страни. 

 

Услуги по възстановяване на дълга:
„АПС България“ ЕООД функционира като част от българския сектор за събиране на вземания и член на Асоциацията за управление на вземания, която е единствената професионална организация с нестопанска цел в България разпространяваща и развиваща добрите практики в индустрията за събиране на вземания от 2012 г., като дружеството управлява множество разнообразни проекти в сферата на събиране на просрочени задължения.По отношение на предлаганите услуги са наложени категорични и строги правила, както във връзка с етиката, така и при комуникацията с длъжниците в процеса на изплащане на задълженията."АПС България" ЕООД е специализирана институция, свързвана с цялотсното управление на финансови портфейли. Компетенциите на сформирания от „АПС България“ ЕООД екип от професионалисти, с дългогодишен опит в управлението на портфейли от парични вземания и събиране на дългове, ведно с една от най-успешните и сигурни електронни системи за управление на дълговете, за финансово управление на разходи и отчитане на извършените резултати са основния фактор, допринасящ динамичното развитие на дружествените ни ресурси.

Консултантски услуги в сферата на събиране на вземания

show-more

Услуги за локализация на длъжници

show-more

Ипотеки – Управление и продажба на имоти за изплащане на задължения към кредитора

show-more

Изземване на превозни средства

show-more

Преструктуриране

show-more

възстановяване на дълга

Нашите инфраструктурни платформи ни дават възможност ефективно да управляваме големи обеми от вземания на фирми и физически лица. Ние сме подготвени надеждно да обслужваме обезпечени и необезпечени вземания и кредити.

Инструменти за възстановяване на дълга:

Услуги за локализация на длъжници

show-more

Събиране чрез колцентрове

show-more

Събиране на място

show-more

Съдебно събиране

show-more

Портфолио на доставчика на дълга

Ние сме опитвали инвеститор в портфейли от необслужвани изпълнения с над 82 успешно управлявани портфолии. Инвестирайте в портфейли от необезпечени решения от физически лица, които и обезпечени решения от хора. В състояние са да се мобилизират средства за финансиране на големи транзакции при номинална сума от над 1 милиард евро, които да се добавят по малки транзакции в текущи нива в региони, които са позиционирани.

Ние можем да осигурим пълно обслужване през целия жизнен цикъл на инвестицията – от началната фаза на структуриране на инвестицията и преминавайки през придобиването на портфейла и последващото му управление.