За длъжниците
 

Получили сте писмо от APS?

Какво да правя, ако нямам средства да заплатя дълга си и игнорирам APS?

Игнорирането на ситуацията е най-лошият вариант, който можете да изберете.

show-more

Имам нужда от по-подробна информация за дълга си. Какви подробности можете да ми дадете?

Готови сме да Ви предоставим цялата информация, свързана с Вашия дълг:

show-more

Не разбирам част от предоставената от Вас информация.

 

Можете ли да ми разясните информацията?

show-more

Как APS може да ми съдейства да разреша проблема с моя дълг?

Знаем, че всеки може да се сблъска с житейска ситуация, която затруднява плащането на цялата сума.

show-more

Кол център: +359 2 903 46 91