за нас
 

APS България

APS България e обслужващо дружество, член на АПС Холдинг– лидер в областта на събирането на вземания и инвестиции в необслужвани задължения в Централна и Югоизточна Европа.

 

АПС разполага с повече от 1000 професионалисти в 17 страни, които предлагат услуги по събиране на вземания, придържайки се към най-високите стандарти за бърз, ефикасен и етичен подход.

История