Експертни умения,
Опит и Ресурси
за¨управление
на целия процес
на инвестиране.