Историите придават
смисъл на живота
и за нас е чест да
имаме своята история с,
която да се гордеем.