АПС е водеща компания на пазара на инвестиции и управление на необслужвани вземания в региона на Централна, Източна и Южна Европа.

Услуги

Ние сме водещa компания на пазара на инвестиции и управление на необслужвани вземания в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа.
Ние осигуряване пълната гама от услуги свързани с обслужването на портфeйли с просрочени взeмания и в т.ч. обслужване на портфейли и вземания на трети страни, управление на портфейли за наша сметка и за сметка на нашите партньори - институционални инвеститори.

Имате клиенти в една или няколко страни, говорещи различни езици, с различно законодателство, икономическо състояние и начин на комуникация с длъжници. АПС разполага с повече от 800 професионалисти в 15 страни, които предлагат колекторски услуги придържайки се към най-високите стандарти за бърз, ефикасен и етичен начин на събиране на необслужени вземания.

Голяма част от инвестициите ни се осъществяват посредством структурирани и управлявани фондове от АПС. Ние сме надежден партньор на най-големите финансови институции и частни инвеститори, включително IFC (Международната финансова корорация), член на Световната банка.

Ние управляваме

Имаме готовност да осигурим инфраструктура, включваща повече от 300 специалисти за събиране на дългове в полза на нашите клиенти. Управляваме портфейли за независими инвеститори както и предлагаме услуги за събиране на вземания на трети страни.

Ние можем да управляваме целия процес на управление на портфейли в полза на институциналните ни инвеститори интегрирайки нашите умения в комплексни услуги за събиране на вземания.

Ние купуваме

Ние сме опитен инвеститор в портфейли от необслужвани вземания с над 82 успешно управлявани портфолия. Инвестираме в портфейли от необезпечени вземания от физически лица, както и обезпечени вземания от фирми. В състояние сме да мобилизираме средства за финансирането на големи транзакции при номинална стойност от над 1 милиарда евро както и да добавяме по-малки транзакции в подкрепа на текущите ни дейности в регионите където сме позиционирани.

Ние можем да осигурим пълно обслужване през целия жизнен цикъл на инвестицията – от началната фаза на структуриране на инвестицията и преминавайки през придобиването на портфейла и последващото му управление.