С АПС непродуктивния капитал се връща обратно в икономиката.

Придаваме стойност

Благодарение на нашия международен екип и разширената мрежа из целия регион ние се определяме като експерти на местните пазар. Това ни дава възможност за бързо припособяване към промените и оценка на нашите инвестиции, за да можем да осигурим на нашите клиенти възвръщаемостта, която очакват.

Ние инвестираме от фондове финансирани от институционални инвеститори и управлявани от АПС. Ние инвестираме съвместно с най-елитните институционални инвеститори в необслужвани вземания.

Нашата дейност е свързана и с пазара на недвижими имоти, който осигурява допълнителни опции за инвестициите в региона.

Нашите резултати

  • 8.1 милиарда евро NV на придобити активи

    На база на номиналната стойност при придобиване

  • 14 години експертно обслужване

  • 20% средна вътрешна норма на възбрашаемост
    за инвеститорите на АПС

    На база на данни от постигната събираемост от портофеили с история повече от три години.

  • 82 придобити портфейли от необслужвани вземания в региона.

Управление на финансирането

Чрез управлението на целия жизнен цикъл на инвестициите и прилагането на нашите обширни познания за местните пазари, ние осигуряваме максимална възвращаемост на нашите клиенти.

Това обхваща структурирането и придобиване на активитe, обект на инвестицията, както и управленската фаза (периодични отчети, управление на инвестиционния процес, управление на паричния поток и други аспекти на нашите инвеститорски взаимоотношения).

Ние осигуряваме инвеститорски надзор на четири инвестиционни фонда, както регулирани така и нерегулирани и консултираме институционналните ни инвеститори, които осъществяват съвместни инвестиции с фондовете на АПС.

Недвижими имоти

Въз основа на нашето задълбочено познаване на местните пазари, ние активно търсим възможности за инвестиране в Централна, Източна и Югоизточна Европа с потенциална по-висока възвращаемост от тези в по-развитите пазари, с оглед постигане на максимални резултати при запазването на балансиран риск.

Освен оценителни, правни и техничечески консултации и други подобни услуги, ние осигуряваме цялостна оценка на инвестиционния риск и управление на недвижимите имоти, включително обслужване, консултации и представляване на клиенти пред държавните и частни институции.