Ние от APS помагаме за разрешаването на комплексни случай с пронлемни активи.

Събиране на вземания

АПС разполага е с повече от 800 професионалисти в 15 страни, които предлагат колекторски услуги придържайки се към най-високите стандарти за бърз, ефикасен и етичен начин на събиране на необслужени вземания .

АПС е водеща фирма за събиране на вземания в региона на Централна, Източна и Югоизточна Европа. Услугите ни за събиране са съобразени със стриктен набор от правила като обръщаме изключително внимание на етиката, както при комуникацията ни с длъжниците в процеса на издължаването на задълженията, така и когато подпомагаме нашите клиенти да получат дължимото навреме и изпълнено професионално.

Нашето представяне

 • 300 колцентъра и специалисти за възстановяване на вземания в региона

 • Над 500,000 заеми под управление

 • Обслужване на повече от 100 клиента, банки, застрахователни, лизингови, телекомуникационни компании, обществени услуги и други бизнес сектори.

 • Софтуерни и инфраструктурни платформи на водещи индустрии

Инструменти за събиране на вземания

Нашите инфраструктурни платформи ни дават възможност ефективно да управляваме големи обеми от вземания на фирми и физически лица. Ние сме подготвени надеждно да обслужваме обезпечени и необезпечени вземания и кредити.

Нашата най-главна задача е да постигнем споразумение с длъжниците и да постигнем приемливо решение. Междувременно, ако се окаже, че сме изчерпали всички доброволни средства за съгласие, сме готови да приложим съответни законодателни мерки.

 • Събиране чрез колцентрове

  Нашите оператори са високо квалифицирани при определяне профила на длъжника и очакваното от него или нея поведение и в последствие да разработят съответната оптимална стратегия. Нашата главна цел е сключването на ефективни споразумения за изплащане на задълженията.

 • Събиране на място

  Ние сме в състояние да осъществим хиляди поръчки на месец. Операциите се осъществяват в рамките между 24 часа и 14 дена от приемането на поръчката, благодарение на нашата  мрежа от преговарящи – разположени на различни места в страната.

 • Услуги за локализация на длъжници

  В случай, че липсва информация за длъжника, нашите екипи от специалисти са готови да съберат всички ценни данни за установяване местонахождението на дадената личност.

 • Съдебно събиране

  АПС работи в сътрудничество със специализирани правни кантори и чрез собствени правни услуги за събиране на вземанията . Нашите добре разработени методи спомагат за бързото и гладко изпълнение на събирането на вземанията по съдебен път. На този етап на обслужване ние прилагаме всички налични средства и методи за събиране. Правните действия се координират с колцентровете и агентите за събиране на място.

 • Изземване на превозни средства

  Нашата основна задача е сключването на споразумение за доброволно плащане. В случай на отказ за споразумение, ние разполагаме с нужния капацитет за изземване, оценка и продаване на търг на всякакъв вид превозни средства.

 • Ипотеки – Управление и продажба на имоти за изплащане на задължения към кредитора

  Нашата главна цел е да използваме всички методи за постигане на споразумения за доброволни плащания, преди пристъпването към собствеността на длъжника. В случай на отказ за споразумение, ние разполагаме с нужния капацитет за управление и продажба на имоти с цел изплащане на задълженията към кредитора.

  Нашето дългосрочно сътрудничество с частни съдебни изпълнители в цялата страна, ни гарантира безпрепятствената и бърза продажба на изнесените на публична продан имоти.

 • Консултантски услуги в сферата на събиране на вземания

  Осигуряваме широка гама от услуги, включително оценка на вземанията, процесите за определяне събирането на вътрешния дълг, установяване параметрите на процесите за събиране на вътрешния дълг, определяне параметрите на кредитния риск на клиента и оценка на финансовото състояние на клиента.

 • Преструктуриране

  Преструктурирането е алтернативен подход, прилаган тогава, когато други методи не са приложими. Ние определяме преструктурирането като допълнително средство, което ни дава възможност да увеличим максимално ползите в процеса на транзакциите. Използваме методи, като управление и продажба на обезпечения, реорганизация на работните процесите с цел намаляване на основните и допълнителните разходи, финансово преструктуриране и рефинансиране на вземания.

 • Икономически доклади

  Осигуряваме на нашите клиенти отчети за проверка и получаване на бизнес информация. Те обхващат::

  • Данни за компонентите на активите – движими и недвижими имоти, също и под формата на фотоматериали от инспекции
  • Информация, отнасяща се до собствен капитал, ценни книжа, работна заетост, място на стопанска дейност
  • Данни за недвижими имоти – номера от поземлените регистри и данни от регистрите

Свържете се с нас