Ние ценим нашите партньори и се стараем да ги доведем до постигането на най-добри резултати на пазара.

Общ брой на портфейли

Обема на активите

Над 8.1 милиарда € Общо стойност на придобитите активи*

*На база на номиналната стойност при придобиване

Управление на инвестициите

Резултати

Обслужване на широка гама от различни по видове портфолия чрез регионално разположени АПС клонове

Събиране на вземания

Нашите услуги