Настояще

АПС България е една от водещите колекторски фирми за просрочени задължения в страната. Дейността на дружеството на местно ниво значитлно допринася към цялостната дейност на АПС Холдинг.
В резултат на успешната си дейност АПС постигна значителни успехи на ключови пазарни позиции:

 • 2004
 • 2005
 • 2006
 • 2007
 • 2008
 • 2009
 • 2010
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2014
 • 2015
 • 2016
 • 2017
 • 2018