Минало

АПС Холдинг е създаден като обслужващо дружество на активи на чешкия пазар. Едноличен собственик и управител на компанията е г-н Мартин Махон.

2004

Благодарение на отлични резултати в Чешката република и липсата на допълнителни възможности за развитие там, APS разширява дейността си в други европейски страни.

2005

АПС България стартира своята дейност с придобиването на 2 обезпечени корпоративни портфейла с номинална стойност от около 17 млн. евро.

2012

АПС България навлиза и на пазара за необслужвани кредити на физически лица след като придобива два портфейла с номинална стойност около 400 хил. евро от местна банка и финансова институция .

 

2014

В края на 2014г. АПС България участва в придобиването на трети обезпечен портфейл с необслужвани корпоративни кредити с номинална стойност от 26 милиона евро.

2014

В началото на 2015 г. АПС България участва в придобиването на тогавашната най-голяма транзакция на необслужвани кредити за страната – портфейл с необслужвани кредити с над 100,000 експозиции на физически лица, с номинална стойност над 50 милиона евро.

2015

През 2015 г. АПС Холдинг създаде новото си поделение за недвижимо имущество, за да се възползва от възможностите за сделки с недвижими имоти в рамките на региона на Централна и Източна Европа.

2015

В началото на 2015 г. Г-н Мартин Махон, Главен изпълнителен директор и предишен миноритарен акционер, стана едноличен акционер на АПС Холдинг.

2015

АПС Холдинг разшири дейността си в Азия и откри първата си дъщерна фирма във Виетнам.

2015

АПС Холдинг придоби 1.3 милиарда евро под формата на портфейли на необслужвани кредити в Румъния, което представлява най-голямата сделка от този тип в Югоизточна Европа.

2016

APS придобива портфейл от управление на нефинансови и недвижимо имущество от Гръцка банка

2017

APS отваря офиси в Австрия и Босна и Херцеговина

2018