Новини

July 3, 2017

АПС придоби портфейл от необслужвани кредити и управление на недвижими имоти от Хеленик Банк (Hellenic Bank)

АПС Холдинг (АПС) придоби от Хеленик Банк Пъблик Компани портфейла ѝ от необслужвани кредити и управление на недвижими имоти (наричана тук “Банка” или “Група”). Новосъздаденото дружество АПС Дебт Сървисинг Сайпръс (АПС Сайпръс), което е придобило бизнеса, ще управлява проблемните заеми на банката и недвижимите имоти.   В допълнение към обявлението от 11 януари 2017 г…. Read more »

July 3, 2017

Инвестиционното дружество АПС реализира приходи от над 26 млн. евро през последната година

АПС Холдинг (АПС) реализира общ приход от над 26,3 млн. евро и постигна нетна печалба от 4,9 млн. евро. Пета поредна година АПС продължава да расте и да се разширява в цяла Европа.   През 2016 г. АПС се установи в три европейски държави: Хърватия, Кипър и Унгария. Дружеството сключи сделки с обща номинална стойност… Read more »

June 7, 2017

АПС придоби един от най-големите портфейли в Югоизточна Европа с обща брутна балансова експозиция от 448 млн. евро

АПС Делта ООД (APS Delta s.r.o.), част от групата на АПС Холдинг (АПС), придоби портфейл от необслужвани кредити с обща брутна балансова експозиция към 30 април 2017 г. в размер на 448 млн. евро. Портфейлът е закупен от Загребска банка (Zagrebačka Banka) след получаване на положителното становище на Хърватската национална банка.   Придобитият портфейл включва… Read more »

April 10, 2017

АПС ще придобие МАРК Зрт. (MARK Zrt.) от Унгарската централна банка

Унгарската централна банка, едноличен собственик на МАРК ООД (унгарско дружество с ограничена отговорност за реорганизация и управление на дългове – наричано по-долу МАРК или Компанията), ще продаде компанията на АПС Инвестмънт ООД (АПС), която е част от групата на АПС.   МАРК ще укрепи инфраструктурата на АПС на унгарския пазар в ролята си на дружество… Read more »

March 21, 2017

APS adds mortgage portfolio in Hungary, nominal value € 138,9 million

APS Holding, a.s. (APS), along with its partner in the Hungarian market, Balbec Capital LP affiliate, has processed the acquisition of non-performing credit portfolio composed of residential mortgages from UniCredit Bank Hungary. The nominal value of the portfolio is approximately € 138,9 million (HUF 42,7 billion). The portfolio will be serviced by APS Hungary Kft…. Read more »

February 15, 2017

APS навлиза в Хърватия с придобиването на портфейл, чиято номинална стойност значително надвишава 100 млн. евро

АПС Холдинг (АПС) навлиза на хърватския пазар с успешното придобиване на портфейл от необслужвани кредити, чиято номинална стойност значително надхвърля 100 млн. евро. Очаква се новооткритият офис да има повече от 40 служители през първата половина на годината.   Придобиването включва обезпечени и необезпечени необслужвани корпоративни заеми, като предоставените обезпечения са предимно жилищни, търговски и… Read more »

January 11, 2017

Хеленик Банк и АПС подписват споразумение за управлението на недвижими имоти и на целия портфейл от необслужвани експозиции

На 10 януари 2017 г. Хеленик Банк Пъблик Компании (Hellenic Bank Public Company Ltd / наричана тук Банка или Група) и АПС Холдинг постигнаха споразумение относно управлението на недвижими имоти и обслужването на целия портфейл от проблемни експозиции на Банката.   За тази цел ще бъде създадено ново дружество, в което Банката ще притежава 49%… Read more »

November 18, 2016

АПС започна преговори с Хърватска Пощенска Банка (Hrvatska Poštanska Banka)

АПС и Хърватска пощенска банка (Хърватия) подписаха меморандум за разбирателство. Двете страни се ангажират да сключат споразумение за продажбата и покупката на портфейл от необслужвани корпоративни задължения   На 18 ноември 2016 г. Хърватска пощенска банка подписа Меморандум за разбирателство с АПС Делта (APS Delta S.A.) – фондово дружество, част от групата на АПС Холдинг,… Read more »

July 28, 2016

АПС придоби в Румъния портфейли от необслужвани кредити на стойност 1.3 млн. евро

В Румъния АПС Холдинг (АПС) успешно приключи със сделката по придобиването на два портфейла от необслужвани кредити с номинална стойност възлизаща на 1,33 млрд. евро. Първият портфейл включва обезпечени и необезпечени корпоративни и потребителски заеми, като предоставените обезпечения са предимно жилищни, търговски и индустриални имоти. Номиналната стойност на портфейла надхвърля 1,070 млн. евро. Същият е… Read more »

June 8, 2016

АПС добави кредитен портфейл от над 23 млн. евро

АПС Холдинг става все по-силна, след като пое управлението на втория по големина кредитен портфейл, продаден в Чехия през последните 18 месеца. Общата стойност на вземанията в портфейла надхвърля равностойността на 23 млн. евро. Продавачът е голяма международна финансова институция. Портфейлът е придобит от дъщерното дружество на швейцарската компания ДДМ Холдинг АД (ДДМ / DDM… Read more »