Инвестиционното дружество АПС реализира приходи от над 26 млн. евро през последната година

July 3, 2017

АПС Холдинг (АПС) реализира общ приход от над 26,3 млн. евро и постигна нетна печалба от 4,9 млн. евро. Пета поредна година АПС продължава да расте и да се разширява в цяла Европа.

 
През 2016 г. АПС се установи в три европейски държави: Хърватия, Кипър и Унгария. Дружеството сключи сделки с обща номинална стойност от 1,4 млрд. евро. Този растеж продължава и през 2017 г.: до този момент придобитите инвестиции през годината надхвърлят номиналната стойност от 600 млн. евро, а компанията ще обслужва проблемни дългове на стойност 2,4 млрд. евро в съвместно предприятие с кипърска Хеленик Банк.

 
Мартин Махон, главен изпълнителен директор на АПС, коментира: “Миналата година се утвърдихме сред значимите европейски инвеститори в сегмента на необслужваните кредити. Успяхме да продължим да растем въпреки разширяването в Хърватия, Кипър и Унгария, което ангажира голям финансов ресурс. Всички нови държави имат значителен инвестиционен потенциал, който ще разработваме през тази година. В момента търсим нови възможности в Гърция и Италия. Тези страни са сред най-обещаващите в Европа, когато става въпрос за инвестиции. Надяваме се да реинвестираме печалбата в разширяването на компанията.”

 
Виктор Левканич, главен инвестиционен директор на АПС, добавя: “Успешно се конкурираме със световните инвестиционни компании. Миналата година приключихме първата сделка, която надвишава милиард евро. Считам, че благодарение на подробните ни познания за отделните държави, нашата позиция като инвеститори ще се засили значително.”

 
АПС, заедно със своите партньори, инвестира основно в дългове, и то предимно в корпоративни задължения. Целта на компанията винаги е да намери решение, което позволява на длъжниците да контролират финансовото си състояние и постепенно да се справят със своите задължения. АПС, чрез своите местни клонове, осигурява целия процес на събирането на задълженията. Обичайните продавачи са банките, които намаляват кредитната си експозиция и укрепват позицията си на пазара чрез продължаващите продажби на пакети с дългове.

 
АПС продължава да действа активно най-вече в регионите на Централна и Южна Европа. Компанията е дългогодишен лидер на пазара в Румъния и заема съществени позиции в други европейски страни. АПС значително укрепи позицията си в региона чрез:

  • Придобиване на два портфейла в Хърватия с номинална стойност над 550 млн. евро
  • Сделките в Унгария, чиято номинална стойност достигна 140 млн. евро
  • Съвместно предприятие с Хеленик Банк (51% АПС, 49% Хеленик Банк) в Кипър, обслужващо кредитен портфейл от 2,4 млрд. евро.

 

Повече информация можете да намерите в публикувания Годишен отчет на АПС Холдинг.