АПС придоби портфейл от необслужвани кредити и управление на недвижими имоти от Хеленик Банк (Hellenic Bank)

July 3, 2017

АПС Холдинг (АПС) придоби от Хеленик Банк Пъблик Компани портфейла ѝ от необслужвани кредити и управление на недвижими имоти (наричана тук “Банка” или “Група”). Новосъздаденото дружество АПС Дебт Сървисинг Сайпръс (АПС Сайпръс), което е придобило бизнеса, ще управлява проблемните заеми на банката и недвижимите имоти.

 
В допълнение към обявлението от 11 януари 2017 г. идва и информацията, че са получени всички необходими регулаторни разрешения, и АПС Сайпръс започва да функционира на 3 юли 2017 г. Дружеството ще обслужва лоши кредити в размер на 2,3 млрд. евро, а активите от недвижимо имущество – в размер на 150 млн. евро, ще бъдат управляван от АПС. АПС Сайпръс е създадено в началото на 2017 г. и е 51% собственост на АПС и 49% на Банката. АПС Холдинг ще упражнява крайния контрол върху дейността на АПС Сайпръс. Възнаграждението за продажбата на дейностите възлиза на 20,6 млн. евро. Сделката се финансира от източници на АПС с финансов ливъридж.

 
АПС Сайпръс придобива операциите на отдела за управление на просрочените задължения на Банката, включително необходимите ресурси за самостоятелното обслужване на портфейла. Едновременно с това Банката и АПС Сайпръс сключиха 10-годишно споразумение за нивото на обслужване по отношение на управлението на портфейл от необслужвани кредити и недвижими имоти. Банката ще запази собствеността върху своите активи.

 
Мартин Махон, главен изпълнителен директор на АПС, коментира: “Новото придобиване ни позволява да създадем първата платформа за обслужване на дълг на кипърския пазар. Посветили сме се на развиването на големия потенциал на АПС Сайпръс и търсим нови възможности. Екипът, който е от около 130 професионалиста, както и подобряването на икономическата ситуация, стоят в основата на бъдещите ни постижения.”

 
Виктор Ангелеску, регионален директор на АПС за Централна и Източна Европа, коментира: “Имаме силна първоначална позиция на пазара, която носи възможности и отговорности. Нашата цел е да намерим взаимноизгодни решения, които да помогнат на длъжниците да си върнат контрола над задълженията, по които срещат затруднения. Деблокирането на необслужваните активи ще бъде от полза за местните общности и за отделните хора.”

 
Виктор Левканич, главен инвестиционен директор на АПС, коментира: “С голямо удоволствие посрещаме възможността да си сътрудничим с Хеленик банк по подобна забележителна сделка и вярваме, че това начинание ще ни позволи да заемем една системна роля на пазара на необслужвани задължения в Кипър. Съвместното предприятие, като модел за сътрудничество, съответства на най-добрите практики на ЕЦБ, МВФ и ЕБВР и помога да се подкрепи развитието на кипърската икономика.”

 
От началото на 2017 г. АПС значително укрепи позицията си в региона. С по-рано придобитите портфейли в Хърватия (над 550 млн. евро) и Унгария (138,9 млн. евро), АПС се стреми да заеме позицията на най-бързо развиващия се инвеститор и обслужващ длъжник.