АПС придоби един от най-големите портфейли в Югоизточна Европа с обща брутна балансова експозиция от 448 млн. евро

June 7, 2017

АПС Делта ООД (APS Delta s.r.o.), част от групата на АПС Холдинг (АПС), придоби портфейл от необслужвани кредити с обща брутна балансова експозиция към 30 април 2017 г. в размер на 448 млн. евро. Портфейлът е закупен от Загребска банка (Zagrebačka Banka) след получаване на положителното становище на Хърватската национална банка.

 
Придобитият портфейл включва обезпечени и необезпечени корпоративни кредити и кредити на физически лица. Най-голямата част от този обем се състои от корпоративни дългове на предприятия в несъстоятелност, последвана от обезпечени и необезпечени кредити на физически лица в затруднено положение. Закупеният портфейл се добавя към съществуващите кредитни фондове на АПС за портфейлни консултации и включващи 77 такива портфейла от необслужвани кредити с обща номинална стойност надвишаваща 5,1 млрд. евро.

 
Мартин Махон – главен изпълнителен директор на АПС, коментира: „Новата придобивка подчертава нашата отдаденост по отношение на инвестирането в хърватската икономика. Целта ни е да намерим повече инвестиционни възможности и да подкрепим банките в усилията им по намаляване на задлъжнялостта, тъй като те водят до дългосрочен икономически растеж. В условията на променящи се икономически цикли, все повече нараства важността на инвеститорите в проблемни дългове, които връщат непродуктивния капитал обратно на пазара.”

 
Виктор Левканич, главен инвестиционен директор на АПС, коментира: „За нас е удоволствие, че имахме възможността да работим съвместно със Загребачка Банка по такава стратегическа транзакция. Почти една година бяхме в процес на работа по сделката, което включваше голям екип от професионалисти в областта на инвестициите и други специализирани консултанти. Тази сделка представлява второто ни голямо придобиване на портфейл от необслужвани кредити на хърватския пазар за 2017 г. и потвърждава желанието ни да работим на пазарите на Западните Балкани.”

 
Виктор Ангелеску, регионален директор на АПС за Централна и източна Европа, коментира: „Постигнахме силна, първоначална позиция на пазара и това ново придобиване ни носи нови възможности и по-големи отговорности. Стремежът ни е да намираме взаимноизгодни решения, които ще помагат на длъжниците да облекчат тежестта от старите необслужвани задължения.”

 
От началото на 2017 г. АПС значително укрепи позициите си в региона. С придобитите по-рано портфейли в Хърватия (над 100 млн. евро) и Унгария (138,9 млн. евро), както и кипърското съвместно предприятие с Хеленик Банк (51% АПС, 49% Хеленик Банк, обслужващо портфейл от 2,4 млрд. евро), АПС се стреми към позицията на най-бързо растящата компания, обслужваща и инвестираща в проблемни дългове.