АПС ще придобие МАРК Зрт. (MARK Zrt.) от Унгарската централна банка

April 10, 2017

Унгарската централна банка, едноличен собственик на МАРК ООД (унгарско дружество с ограничена отговорност за реорганизация и управление на дългове – наричано по-долу МАРК или Компанията), ще продаде компанията на АПС Инвестмънт ООД (АПС), която е част от групата на АПС.

 
МАРК ще укрепи инфраструктурата на АПС на унгарския пазар в ролята си на дружество за придобивания и предоставяне на услуги с фокус върху сегмента на обезпечените корпоративни кредити. Дружеството е създадено през 2014 г. и разполага с функционалната инфраструктура за управление на портфейли от кредити на лица в несъстоятелност, с акцент върху корпоративните кредити.

 
Мартин Махон, главен изпълнителен директор на АПС, коментира: “Радваме се, че МАРК ще се присъедини към международната ни мрежа от експерти. Придобиването на МАРК е следващата стъпка в укрепването на нашата инфраструктура. Основните ни цели са придобиването и обслужването на големи обеми от портфейли с проблемни кредити, прилагайки най-високите професионални стандарти.”

 
Виктор Левканич, инвестиционен директор на АПС, коментира: “В Унгария в продължение на повече от две години участваме активно в сделките с портфейли от необслужвани кредити, предимно в обезпечени корпоративни и необслужвани потребителски кредити. Виждаме сериозен потенциал за допълнителни инвестиционни възможности и също така се доверяваме на дългосрочните резултати на икономиката.”

 
През месец март АПС, съвместно с “Балбек Капитал”, придоби портфейл от необслужвани жилищни ипотечни кредити на стойност 138,9 млн. евро (42,7 млрд. швейцарски франка). Портфолиото се обслужва от АПС Унгария ООД. Силната позиция, която АПС заема на унгарския пазар, е част от стратегията за търсене на инвестиционни възможности в Централна и Югоизточна Европа.

 
От началото на 2016 г. АПС разшири дейността си в Хърватия, Кипър и Унгария. Кипърската експанзия се основава на съвместното предприятие с Хеленик Банк (АПС 51%, Хеленик Банк 49%).

 
Новосъздадената компания ще обслужва портфейл от лоши кредити в размер на 2,4 млрд. евро. Сделката бе одобрена от Европейската централна банка и Централната банка на Кипър. Хърватският офис е създаден през януари 2017 г. и е започна дейността си със закупуването на портфейл от корпоративни необслужвани заеми с номинална стойност над 100 млн. евро.