APS навлиза в Хърватия с придобиването на портфейл, чиято номинална стойност значително надвишава 100 млн. евро

February 15, 2017

АПС Холдинг (АПС) навлиза на хърватския пазар с успешното придобиване на портфейл от необслужвани кредити, чиято номинална стойност значително надхвърля 100 млн. евро. Очаква се новооткритият офис да има повече от 40 служители през първата половина на годината.

 
Придобиването включва обезпечени и необезпечени необслужвани корпоративни заеми, като предоставените обезпечения са предимно жилищни, търговски и индустриални имоти. Портфейлът е придобит от Хърватска пощенска банка (Hrvatska Poštanska Banka) с одобрението на Хърватската национална банка.

 
Мартин Махон, главен изпълнителен директор на АПС, коментира: “Нашата цел е да помогнем както на банките с проблемни дългове, така и на длъжниците да бъдат свободни от дълг, при справедливи и взаимноизгодни условия. Ще дадем най-доброто от професионалната ни практика, основаваща се на повече от 500 000 случая на възстановяване на дългове и 13 години история на пазара на ЕС. Разбира се, на динамичния хърватски пазар търсим и други инвестиционни възможности.”

 
От началото на 2016 г. АПС разшири дейността си в Хърватия, Кипър и Унгария. Кипърската експанзия се основава на съвместното предприятие с Хеленик Банк (АПС 51%, Хеленик Банк 49%). Новосъздадената компания ще обслужва портфейл от лоши кредити в размер на 2,4 млрд. евро. Сделката бе одобрена от Европейската централна банка и Централната банка на Кипър. Унгарският офис е създаден през януари 2017 г. и започна дейността си.

 
Въз основа на успешната сделка АПС създаде постоянен офис в Загреб, който ще обслужва портфейл от лоши кредити.

 
Виктор Ангелеску, регионален директор на АПС за ЦИЕ, коментира: “През първата половина на 2017 г. очакваме да привлечем около 40 специалиста по събиране на дългове, анализатори и друг висококвалифициран персонал. Портфейлът, закупен от Хърватска пощенска банка, и очакваме да постигнем успех и в други търгове през първото тримесечие на 2017 г. Въпреки че първите служители вече са на борда, ние все още търсим амбициозни и талантливи хора с умения не само в сферата на необслужваните кредити.”

 
Виктор Левканич, инвестиционен директор на АПС, коментира: “От началото на 2015 г. участвахме активно в сделките с проблемни кредити в Хърватия, когато първата голяма сделка се появи на пазара. През това време на местния пазар ние натрупахме познания и изградихме разбиране и взаимоотношения. Вярваме в пазара, виждаме силен потенциал за допълнителни инвестиционни възможности и също така се доверяваме на дългосрочното представяне на пазара на недвижими имоти и икономиката като цяло.”

 
Тази сделка допълва съществуващите кредитни фондове на АПС, които включват 75 портфейла от необслужвани кредити с обща номинална стойност над 4,7 млрд. евро.