АПС започна преговори с Хърватска Пощенска Банка (Hrvatska Poštanska Banka)

November 18, 2016

АПС и Хърватска пощенска банка (Хърватия) подписаха меморандум за разбирателство. Двете страни се ангажират да сключат споразумение за продажбата и покупката на портфейл от необслужвани корпоративни задължения

 
На 18 ноември 2016 г. Хърватска пощенска банка подписа Меморандум за разбирателство с АПС Делта (APS Delta S.A.) – фондово дружество, част от групата на АПС Холдинг, относно продажбата на необслужвани корпоративни заеми.

 
Съгласно този Меморандум за разбирателство, Банката и инвеститорът са поели ангажимент, след получаване на одобрението на Хърватската национална банка, да сключат споразумение за продажбата и покупката на портфейл, с което да финализират сделката.

 
След като се получи решението на Хърватската национална банка по този въпрос, както и при приключване на сделката, АПС ще публикува подробна информаци