АПС придоби в Румъния портфейли от необслужвани кредити на стойност 1.3 млн. евро

July 28, 2016

В Румъния АПС Холдинг (АПС) успешно приключи със сделката по придобиването на два портфейла от необслужвани кредити с номинална стойност възлизаща на 1,33 млрд. евро.

Първият портфейл включва обезпечени и необезпечени корпоративни и потребителски заеми, като предоставените обезпечения са предимно жилищни, търговски и индустриални имоти. Номиналната стойност на портфейла надхвърля 1,070 млн. евро. Същият е придобит от голяма международна банка, която е оперира на румънския пазар.

Инвеститорите са Международната финансова корпорация – член на групата на Световната банка, АПС – компания за инвестиции и събиране на дългове, и други глобални институционални инвеститори. Приключената сделка е най-голямата по рода си в региона на Югоизточна Европа.
Ролята на съветници поеха специалистите по инвестиции и събиране на АПС и екипът на KPMG, Тука Збарчеа & Партньори (Tuca Zbarcea & Asociatii) оказаха юридическа подкрепа, а по отношение на недвижимостите съдействаха Сайндър Велюейшън Колдуел Бенкърс (Syndre Valuation Coldwell Bankers), докато Дентънс (Dentons) структурираха транзакцията. Портфейлът ще бъде обслужван от АПС с помощта на Хоумленд Пропъртис Фор Рийл Естейтс (Homeland Properties for Real Estates).

Вторият портфейл е закупен от Интеса Санпаоло Бенк Румъния (Intesa Sanpaolo Bank Romania), а номиналната му стойност надхвърля 261 млн. евро. Портфейлът включва обезпечени и необезпечени корпоративни и потребителски кредити, като обезпечените позиции се покриват основно от жилищни, търговски и индустриални имоти. Инвеститор е дружеството за секюритизация АПС Делта (APS Delta), представляващо АПС Холдинг, с подкрепата на други институционални инвеститори, като АнаКеп Файненшъл Партнърс (AnaCap Financial Partners).

Ролята на съветници поеха специалисти специалистите по инвестиции и събиране на АПС с правната подкрепа на Динулески & Максим, Савин & партньори (Dinulescu & Maxim, Savin & Associates) и Дентънс, подпомагане на недвижими имоти а по отношение на недвижимостите съдействаха Сайндър Велюейшън Колдуел Бенкърс. Портфейлите ще бъдат обслужвани от АПС с помощта на Хоумленд Пропъртис Фор Рийл Естейтс.

Тези придобивания допълват съществуващите кредитни фондове на АПС, които включват 75 портфейла от необслужвани кредити с обща номинална стойност над 4,5 млрд. евро.

Мартин Махон, главен изпълнителен директор на АПС Холдинг, коментира: “За нас е удоволствие да завършим успешно тези забележителни сделки по придобиване и да утвърдим водещата си позиция на пазара в Югоизточна Европа. Предишните ни сделки в региона ни предоставиха ценен опит в сегмента на потребителските и корпоративните дългове. Освен това оценяваме сътрудничеството с нашите дългосрочни инвестиционни партньори в региона”.