АПС Холдинг вече е с единствен акционер

December 15, 2015

чешката група АПС, контролирана от компанията АПС Холдинг (APS Holding SE), предоставяща услуги свързани с инвестиции в кредитни портфейли и управление и събиране на вземания, има единствен акционер. Мартин Махон, главен изпълнителен директор и по-рано миноритарен акционер (40%), закупи мажоритарния дял на централноевропейската инвестиционна група Славия Кепитъл (Slavia Capital).

Страните се съгласиха да не огласяват публично цената на сделката. Общата стойност на АПС Холдинг надхвърля 20 млн. евро. За 2014 г. приходите на компанията са били 12,31 млн. евро, а показателят EBITDA – 3,15 млн. евро. За 2015 г. компанията очаква приходи от 16 млн. евро и стойност на EBITDA над 5 млн. евро.

“Нашият план е да продължим с дългосрочното развитие на АПС. В това отношение възможности виждаме не само на новите пазари в Европа и Азия, но и в новите продукти, особено при разработването на портфейли от недвижими имоти, както и чрез постигане на добра възвръщаемост за инвеститорите в нашите инвестиционни фондове. По отношение на териториалното разширяване искаме да продължим с досегашния темп на растеж, тъй като миналата година разширихме дейността си в Гърция и тази година ще завършим процедурата по лицензиране във Виетнам”, казва Мартин Махон, новият единствен акционер.

АПС е водеща европейска компания в областта на придобиването, управлението на кредитни портфейли и събирането на вземания, особено по отношение на банките. Със своите четири инвестиционни фонда дружеството работи и с индивидуални инвеститори и предлага възвръщаемост на техните инвестициите. Компанията е основана през 2004 г. в Прага и има 450 служители в седем европейски страни. АПС управлява активи на обща стойност над 3 млрд. евро. В Югоизточна Европа компанията се е утвърдила на водеща позиция. В Румъния АПС е втората по големина чешка компания след ЧЕЗ Груп (CEZ Group). В рамките на своите инвестиционни дейности АПС отдавна си сътрудничи с Международната финансова корпорация – член на групата на Световната банка. “В момента се разширяваме в Азия и обмисляме разширяването в Западна Европа, където в момента оценяваме няколко оферти и какви следващи стъпки трябва да предприемем,” добавя Мартин Махон.