АПС постигна рекорден обем от поети, необслужвани кредити през 2014 г.

January 12, 2015

АПС Холдинг (“АПС”) отбеляза съществени постижения в три ключови области от бизнеса си през 2014 г.:

  1. Поемане на портфейли;
  2. Управление на средства; и
  3. Операции.

През 2014 г. АПС успешно подписа сделка за и инвестира в 11 портфейла от необслужвани кредити в 5 държави, включително Чехия, Словакия, България, Полша и Румъния.

  • 5 от тези 11 портфейла от проблемни земи са от обезпечени кредити и 6 от тях са портфейли от необезпечени кредити.
  • Номиналната стойност на тези 11 портфейла възлиза на около 1,45 млрд. евро. Петте обезпечени портфейла имат номинална стойност от около 1,4 млрд. евро, а номиналната стойност на шестте необезпечени портфейла възлиза на около 58 млн. евро.
  • Тези 11 портфейла включват около 34 684 индивидуални заеми, 5 748 обезпечени и 28 936 необезпечени кредита. АПС ще поеме бъдещото обслужване на тези портфейли.

През 2014 г. АПС постигна съществени успехи и в управление на фондовете си, включително:

  • Успешно пласиране на инвестиционния фонд АЛФА (ALPHA) през третото тримесечие на 2014 г., който е вторият инвестиционен фонд на АПС;
  • Инвестициите на фонда АЛФА бяха разпределени в 13 портфейла от необслужвани кредити с обща номинална стойност от 1.24 млрд. евро.
  • АПС и МФК постигнаха съгласие относно финансирането на управлявана сметка за МФК, БЕТА (IFC, BETA). БЕТА направи първата си успешна инвестиция през третото тримесечие на 2014 г. АПС разшири дейността си и географското си покритие, като откри офис в Гърция през ноември 2014 г.

АПС е компания, предоставяща услуги и инвестираща в целия спектър от дългове на лица в несъстоятелност, консултант, колектор на вземания и администратор на активи. Компанията АПС е създадена през 2004 г. като дружество, предоставящо каптивни услуги „captive servicer”, за да обслужва голям портфейл от потребителски кредити в Чехия. АПС вече се превърна в независима платформа за управление на активи, действаща в Европейския съюз и Централна и Източна Европа.Седалището на АПС е в Прага, Чехия, с повече от 350 служителя в 7 държави, включително България, Гърция, Полша, Румъния, Сърбия и Словакия.

През последните 10 години АПС придоби над 66 портфейла от необслужвани кредити, с повече от 265,000 експозиции, а сегашната нетна стойност на управляваните активи възлиза на около 2,7 млрд. евро. В момента АПС управлява три инвестиционни фонда, в които инвестиционния ангажимент е в размер на около 55 млн. евро