АПС Холдинг СЕ (APS Holding SE) финализира продажбата на необслужвани кредити в размер на половин млрд. евро в Румъния

July 10, 2014

Международен инвестиционен консорциум закупи портфейл от 495 млн. евро обезпечени необслужвани кредити. Това е първата сделка от този вид на румънския пазар, която ще позволи и на други банки да предприемат такива действия

 
Фолксбанк Румъния (Volksbank Romania) намали портфейла си от неефективни кредити на недвижими имоти с общ обем от 495 млн. евро. Банката продаде големи обеми от финансирани недвижими имоти на консорциум от международни инвеститори, включващ Дойче Банк (Deutsche Bank), АнаКеп Файненшъл Партнърс (AnaCap Financial Partners LLP), Ейч Ай Джи Кепитъл Интернешънъл Адвазърс (H.I.G Capital International Advisers) и АПС Холдинг СЕ. С тази сделка Фолксбанк Румъния намали портфейла си от лоши кредити до приемлив коефициент от под 8%, което е значително под средното ниво за банковата система на Румъния.

 
Бенот Кател, президент на Фолксбанк Румъния, приветства продажбата на портфейла: “Намаляването на портфейла ни от необслужвани задължения представлява още един от основните етапи в стратегическата ни програма за пренасочване. Успоредно с това продължаваме да се съсредоточаваме върху растежа на печелившото ядро на нашия бизнес”.
Портфейлът се състои от необслужвани задължения (обезпечени кредити с 90 дни просрочие) в Румъния, от които 84% са ипотечни кредити на физически лица, а останалите 16% са корпоративни финансирания. Обезпеченията по портфейла от общо 3,566 кредита са основно жилищни, търговски и урегулирани имоти.

 
Александър Чертеу, главен директор за риска във Фолксбанк Румъния, говори за успешната продажба: “Тази сделка е първата по рода си на румънския пазар. Тя също така ще отвори вратата на други банки да предприемат такива транзакции като механизъм за „почистване”. Въпреки това, сделката не би била възможна без работата на екип от специалисти – както от страна на продавача, така и при купувача, и без професионалната подкрепа на Шьонхер
(Schönherr) като юридически съветник и Прайс Уотърхаус Купърс (PWC) като консултант по продажбата”.

 
През 2014 г. – без тежести върху приходите вследствие на продажбата и без съществено въздействие върху капитала – коефициентът на платежоспособност на Фолксбанк Румъния остава силен при стойности над 20%.

 
Страните се споразумяха да запазят поверителността на допълнителните подробности по тази сделка.