Международната финансова корпорация (МФК) и АПС Холдинг СЕ (APS Holding SE) встъпват в партньорски отношения, насочени към справяне с необслужваните кредити в Източна и Южна Европа

May 15, 2014

МФК, част от групата на Световната банка, подписа споразумения с АПС Холдинг – дружество за инвестиционно упрвление и обслужване на портфейли от обезпечени активи, за придобиване на портфейли от необслужвани задължения и възстановяване на достъпа до финансиране за бизнеса и потребителите

МФК ще предостави до 20 млн. евро за съвместно изкупуване на портфейли от необслужвани активи, включително потребителски и ипотечни кредити, както и кредити за малки и големи компании. Само в Румъния партньорството може повлияе положително 30 000 проблемни кредита, да извади тези активи от балансите на банките и така да се освободи капитал за ново кредитиране.

 
Мартин Махон, основател и главен изпълнителен директор на АПС заяви: “Гордеем се с партньорството си с МФК и виждаме възможности за по-нататъшно разширяване на сътрудничеството и улесняване на достъпа до кредитиране за компании, които се нуждаят от това”.

 
АПС Холдинг, със седалище в Република Чехия, ще изкупи портфейли от проблемни дългове в България, Черна гора, Румъния, Сърбия и много вероятно и в други страни от Източна и Южна Европа.

 
“Този проект продължава да се основава на инициативата на МФК за реагиране при кризи, която вече е постигнала значителен ефект върху развитието в редица страни”, каза К. Афтаб Ахмед, директор на Финансови институции и частни капитали на МФК. “Чрез тези инвестиции МФК ще помогне да се гарантира, че банките могат да продължат да предоставят достъп до финансиране за бизнеса и физическите лица, което е от съществено значение за икономическото възстановяване”.

 
Инициативата е част от DARP – Програмата за възстановяване на задължения и активи на МФК, която се фокусира върху придобиването и намирането на решения за необслужвани активи, рефинансирането на жизнеспособни субекти и преструктурирането на малките и средните предприятия (МСП). Досега МФК е направила за своя сметка разходи от над 1 млрд. долара и е мобилизирала 2,7 млрд. долара. Чрез DARP МФК позволи на банките да се облекчат от тежестта на около 25 млрд. щатски долара необезпечени кредити и да нормализират задълженията на шест милиона домакинства и МСП, с което помогнаха на голям брой физически лица и малки и средни предприятия да запазят своите работни места и активи.

 
Няколко думи за МФК
МФК, като част на Групата на Световната банка, е най-голямата глобална институция за развитие, съсредоточена изключително върху частния сектор. В работата си с частните предприятия в повече от 100 страни, ние използваме нашия капитал, опит и влияние, за да помогнем за премахването на крайната бедност и да насърчим споделения просперитет. През 2013 финансова година нашите инвестиции се покачиха до най-високото си ниво от почти 25 млрд. долара, подпомагайки частния сектор да създава работни места и да се справи с най-належащите предизвикателства в световното развитие.
За повече информация посетете www.ifc.org.